Op maandag 27 januari j.l. was er een bijeenkomst voor alle kandidaten op de lijst van Ouder-Amstel Anders. Op deze avond gaven wij de aftrap voor de verkiezingscampagne en konden de kandidaten kennis met elkaar maken. Samen doen we het anders!...

OUDER-AMSTEL - De gemeente Ouder-Amstel krijgt in 2014 een zogenaamde Repair Cafe, waarin vrijwilligers zich inzetten om kapotte gebruiksgoederen te repareren. Dit is het gevolg van een amendement dat tijdens de begrotingsvergadering is ingediend door Paulette Koek-Baks van Ouder-Amstel Anders. 'Tegenwoordig gooien veel mensen iets weg, en hierdoor wordt veel afval geproduceerd. Veel van de gebruiksgoederen zijn bovendien na een eenvoudige reparatie weer bruikbaar. Deze Repair Cafe's zijn in diverse gemeente al succesvol actief. Ze dragen bij aan een meer duurzame samenleving,' laat Koek-Baks weten. In het aangenomen amendement van Ouder-Amstel Anders draagt de raad het college op om eenmalig vijfduizend...

Begroting 2014, Ouder-Amstel Anders is zeer tevreden over de voorpagina Want wat is mooier om je eigen fijne woonplek daarop te zien en drie prachtige witte zwanen. Maar helaas komen we in de begroting wat zwarte zwanen tegen. Kijkend naar het bedrag van 163.000 euro aan ambtelijke ondersteuning ten behoeve van de Nieuwe Kern zijn we de eerste zwarte zwaan al tegen gekomen. Een bedrag dat jaarlijks terug gaat komen, maar waarover in de risico analyse staat dat het niet zeker is of we deze investering ooit terug krijgen. Die opmerking begrijpt Ouder-Amstel Anders wel, want het project gaat 15 tot...

OUDER-AMSTEL - De gezamenlijke oppositiepartijen Partij van de Arbeid, Ouder Amstel Anders, Groenlinks en Natuurlijk Belang vinden dat de coalitiepartijen de minima in Ouder-Amstel in de kou laten staan. Coalitiepartij VVD maakte zich volgens het oppositiefront volstrekt ongeloofwaardig. Dat werd duidelijk uit de afgelopen donderdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering. Op de agenda stond onder meer het collegevoorstel om de huidige stadspas te vervangen door een gemeentelijke keuzekaart voor de minima met een maximum van 80 euro per jaar, zo melden de oppositiepartijen. 'Deels was het de bedoeling een bijdrage te leveren aan bezuinigingen en anderzijds een verruiming voor de gebruikers met het doel er...

OUDER-AMSTEL - Grote opluchting afgelopen donderdag bij woonbooteigenaren die in grote getale aanwezig waren op de publieke tribune van de raadszaal. De eigenaren van de negen woonschepen kregen tijdens de raadsvergadering te horen dat hun ligplaatsen langs respectievelijk de Spaklerweg, Van der Madeweg en Joan Muyskenweg, alsnog gelegaliseerd worden in het nieuwe bestemmingsplan van het Amstel Businesspark in Duivendrecht. Afgelopen donderdag werd er in de raad over het lot van alle 25 woonschepen in Duivendrecht gestemd. Donderdag werd namelijk het nieuwe bestemmingsplan Amstel Businesspark Zuid vastgesteld. Hierin werd ook een woonbotenbeleid meegenomen. Dat was er voorheen nog niet in de gemeente,...

DUIVENDRECHT - Al 43 jaar ligt de Jan Griffejoen met zijn woonark op dezelfde plek in de Duivendrechtsevaart. Zijn broodwinning is een ijzer- en houthandeltje in de schuurtjes in zijn tuin. Deze tuin verdwijnt binnenkort als er een BMW-garage op slechts een meter van zijn ark verreisd. Daarnaast raakt hij deze week misschien ook het recht om zijn boot door te verkopen kwijt. Aankomende donderdag wordt er in de gemeenteraad over het lot van alle woonschepen in Duivendrecht gestemd. In de raad wordt het bestemmingsplan Amstel Businesspark Zuid vastgesteld. Hierin wordt ook een woonbotenbeleid meegenomen. Dat is er er momenteel nog...