Goed nieuws voor woonbooteigenaren

OUDER-AMSTEL – Grote opluchting afgelopen donderdag bij woonbooteigenaren die in grote getale aanwezig waren op de publieke tribune van de raadszaal. De eigenaren van de negen woonschepen kregen tijdens de raadsvergadering te horen dat hun ligplaatsen langs respectievelijk de Spaklerweg, Van der Madeweg en Joan Muyskenweg, alsnog gelegaliseerd worden in het nieuwe bestemmingsplan van het Amstel Businesspark in Duivendrecht.

Afgelopen donderdag werd er in de raad over het lot van alle 25 woonschepen in Duivendrecht gestemd. Donderdag werd namelijk het nieuwe bestemmingsplan Amstel Businesspark Zuid vastgesteld. Hierin werd ook een woonbotenbeleid meegenomen. Dat was er voorheen nog niet in de gemeente, terwijl er 25 woonboten en arken liggen. Het college stelde aanvankelijk voor om ‘slechts’ twaalf woonschepen te legaliseren, dit betreft de boten langs de Willem Fenengastraat. Vier woonboten moeten volgens het college helemaal verdwijnen, omdat Amsterdam (grondeigenaar) deze boten niet wil, terwijl de overige negen woonboten, zo stelde het college voor, persoonsgebonden overgangsrecht zouden moeten krijgen. Dit zou betekenen dat ze op hun boot mogen blijven maar dat ze ruimtelijk niet aanvaardbaar zijn. Hierdoor zouden de eigenaren de boten niet mogen verkopen. Hun onroerend goed zou hierdoor niets meer waard zijn. Paulette Koek-Baks (Ouder-Amstel Anders) sprong in april al op de bres voor deze woonbooteigenaren. Onlangs heeft zij bijna alle fractievoorzitters meegenomen naar de Duivendrechtsevaart waar de arken leggen. Koek: ‘Ik vind vind het een scheve situatie dat de woonschepen aan de Willem Fenengastraat worden gelegaliseerd, terwijl die niet geldt voor de acht elders gelegen woonschepen, waarvan sommige er qua duur langer liggen. Daarnaast heeft de gemeente jarenlang niet gehandhaafd en de ligplaatsen altijd gedoogd waardoor er verwachtingen zijn gecreëerd bij de eigenaren.’ Koek diende donderdag daarom een amendement in om de negen woonboten alsnog te legaliseren. Groenlinks en de PvdA waren mede indieners van het amendement. Dit amendement werd door alle fracties behalve het CDA gesteund waardoor het amendement werd aangenomen. Alle aanwezige op de tribune waren zichtbaar opgelucht en begonnen spontaan te applaudisseren.

Ook de 23-jarige Nick Heida slaakte een zucht van opluchting. Hij kocht nog niet zo lang geleden zijn woonboot langs de Van der Madeweg die volgens het college onder de persoonsgebonden overgangsrecht zou vallen. Hij was eerder zeer geschokt toen hij hoorde dat hij daar officieel illegaal lag en dat hij zijn boot niet zou mogen verkopen. Dat zou betekenen dat Nick er altijd zou moeten blijven wonen. Dit terwijl hij later wellicht een gezin wil stichten en de boot hiervoor veel te klein is. ‘Ik ben dan ook zeer blij dat het vanavond goed is afgelopen,’ glimlacht Nick.

Voor de vier overgebleven woonbooteigenaren blijft het spannend. Feit is dat deze op Amsterdams grondgebied liggen en Amsterdam heeft aangegeven dat de boten niet gewenst zijn. Deze vier boten voldoen niet aan het wettelijk overgangscriterium, omdat zij hun ligplaats hebben ingenomen na 1981.

Ouder-Amstel Anders, Groen Links, PvdA, Natuurlijk Belang, CDA, VVD en D66 dienden daarvoor een motie in. Hierin wordt het college opgedragen de nodige inspanningen te verrichten om samen met Amsterdam te zoeken naar alternatieven in huisvesting. Deze werd unaniem aangenomen.

Naast het bestemmingsplan Amstel Businesspark werden donderdag ook het bestemmingsplan Duivendrecht en Ouderkerk aangenomen. Deze zijn conserverend van aard.

Geen reactie's

Geef een reactie