Witte zwanen, zwarte zwanen

Begroting 2014, Ouder-Amstel Anders is zeer tevreden over de voorpagina Want wat is mooier om je eigen fijne woonplek daarop te zien en drie prachtige witte zwanen. Maar helaas komen we in de begroting wat zwarte zwanen tegen. Kijkend naar het bedrag van 163.000 euro aan ambtelijke ondersteuning ten behoeve van de Nieuwe Kern zijn we de eerste zwarte zwaan al tegen gekomen. Een bedrag dat jaarlijks terug gaat komen, maar waarover in de risico analyse staat dat het niet zeker is of we deze investering ooit terug krijgen.

Die opmerking begrijpt Ouder-Amstel Anders wel, want het project gaat 15 tot 20 jaar duren en wij zijn er niet van overtuigd dat deze gemeente in zijn huidige vorm dan nog bestaat. Wij weten dat de portefeuillehouder heeft gezegd, als ik a zeg, zeg ik ook b. Dat is ook gebeurd bij het Dorpshart, de a is gezegd, maar de b is een bah aan het worden. Zeker als we kijken naar het Dorpsplein, na 13 jaar a, steeds leger en troostelozer aan het worden.

We lezen in ons weekblad dat de portefeuillehouder tevreden is over de ontwikkelingen in het Dorpshart van Duivendrecht. Nu Ouder-Amstel Anders niet.
Het kan toch niet zo zijn dat we het Dorpsplein laten gaan en met de Nieuwe Kern verder gaan met de ontwikkelingen. Wij zullen dan straks ook met een motie komen omtrent dit onderwerp, gesteund door meerdere partijen.

1465320Een andere zwarte zwaan is het bedrag dat opgenomen is met betrekking tot de parkeerbelasting. Volgens ons kan dit bedrag veel hoger geraamd worden. Want we krijgen niet alleen parkeerbelasting, maar bij niet betalen en goed handhaven, kunnen we ook boetes opleggen. Deze opbrengsten komen ten goede aan de gemeentekas. Zeker als we dit ook nog eens door eigen BOA’s laten doen.

We komen ook nog een klein zwart zwaantje tegen en dat is de 1/8 bijdrage van onze gemeente aan het Duo+ gebeuren. Op diverse vragen van onze partij krijgen we niet de zekerheid of de bevestiging dat dit ook 1/8 blijft. Geen garantie het zou ook meer kunnen worden. Maar omdat dit punt niet zeker is, noemen wij het maar een zwart zwaantje!

Graag wil Ouder-Amstel Anders ook nog een witte zwaan toevoegen, een positieve bijdrage aan deze begroting leveren. Misschien heeft u in de media al gehoord van de stijgende populariteit van het Repair Café . Wij in ieder geval wel en zien hier ook mogelijkheden voor in onze eigen gemeente. Deze Repair Cafes dragen bij aan een meer duurzame samenleving, sociale cohesie en kostenbesparing voor de burger. De kosten van een Repair Cafe zijn vrij laag en daarom komen wij straks ook met een amandement over dit onderwerp. Al met al, de witte zwanen zwemmen de goede richting op, college zorg dat de zwarte zwanen snel wit worden en we gezamenlijk de goede richting voor onze gemeente, dus voor onze burgers opgaan!

Geen reactie's

Geef een reactie