OUDER-AMSTEL - De gemeente Ouder-Amstel krijgt in 2014 een zogenaamde Repair Cafe, waarin vrijwilligers zich inzetten om kapotte gebruiksgoederen te repareren. Dit is het gevolg van een amendement dat tijdens de begrotingsvergadering is ingediend door Paulette Koek-Baks van Ouder-Amstel Anders. 'Tegenwoordig gooien veel mensen iets weg, en hierdoor wordt veel afval geproduceerd. Veel van de gebruiksgoederen zijn bovendien na een eenvoudige reparatie weer bruikbaar. Deze Repair Cafe's zijn in diverse gemeente al succesvol actief. Ze dragen bij aan een meer duurzame samenleving,' laat Koek-Baks weten. In het aangenomen amendement van Ouder-Amstel Anders draagt de raad het college op om eenmalig vijfduizend...

Begroting 2014, Ouder-Amstel Anders is zeer tevreden over de voorpagina Want wat is mooier om je eigen fijne woonplek daarop te zien en drie prachtige witte zwanen. Maar helaas komen we in de begroting wat zwarte zwanen tegen. Kijkend naar het bedrag van 163.000 euro aan ambtelijke ondersteuning ten behoeve van de Nieuwe Kern zijn we de eerste zwarte zwaan al tegen gekomen. Een bedrag dat jaarlijks terug gaat komen, maar waarover in de risico analyse staat dat het niet zeker is of we deze investering ooit terug krijgen. Die opmerking begrijpt Ouder-Amstel Anders wel, want het project gaat 15 tot...