Niet doorgaan bouw nieuwe brandweerkazerne 2 sporen beleid?

Brandweer Ouderkerk wist niet beter dat mededeling niet doorgaan nieuwbouw kazerne een voldongen feit was.

Dankzij contact vanuit Ouder-Amstel Anders begreep men dat dit een beslissing van de raad is en er nog een commissievergadering aan vooraf ging.

Namens de brandweer was er een inspreker aanwezig die duidelijk aangaf, dat de theoretische cijfers gehanteerd volgens een model door de Veiligheids regio in de praktijk een heel ander beeld laten zien.

Ook de argumentatie van de portefeuillehouder dat het animo bij de vrijwilligers weg aan het gaan is en dat er gebouwd gaat worden voor leegstand werd door hem weersproken.

Op vragen vanuit de commissie en ook door onze partij gesteld bleven de antwoorden een twee sporenbeleid laten zien.

Ouder-Amstel Anders vindt het garanderen van de veiligheid van onze inwoners van essentieel belang.

Onze burger moet steeds meer zelfredzaam worden, maar als gemeente stoten we steeds meer eigen hulpdiensten af.

Of wij het voorstel van het college gaan steunen is dan ook nog maar de vraag!

Geen reactie's

Geef een reactie