Lijsttrekkersdebat bij Endemol

Zaterdag 15 maart 2014 Gebouw Endemol

Gratis parkeren in de onderliggende parkeergarage
Busvervoer vanaf Gemeentehuis (O) en Telstarweg (D)
12.00 uur: kennismaking met debatleider Robert Reus
12.30 – 13.00: inloop met gratis koffie/thee/koekjes
13.00 – 15.00: debat
15.00 – 16.00 (uitloop 16.30): Borrel + rondleidingen van 15 minuten per groep van max. 30 personen

Verzoek:

Aanleveren van 2 posters A1 formaat per partij tbv. de aankleding.

Er is bij de garderobe een grote tafel beschikbaar voor promotiemateriaal.

Afspraak:

Kandidaten op een lijst en bestuursleden zijn herkenbaar als partijlid (bijv. met een button) en stellen geen vragen tijdens het debat.

Opzet debat:

– debatleider Robert Reus

13.00 – 13.05  Welkom door debatleider en uitleg debat

13.05 – 13.10  Interview met burgemeester

13.10 – 13.15 Introductie politieke partijen

De debatleider introduceert de deelnemende partijen en stelt ze allemaal één vraag over hun persoonlijke achtergrond.

13.15 – 13.25  Twee pitches:

– CDA

– PvdA

13.25 – 13.35 Debat: 2 partijen over stelling 1 (onderwerp Ouderenbeleid)

13.35 – 13.40  1 pitch:

– OAA

13.40 – 13.50 Debat: 2 partijen over stelling 2 (onderwerp Jongerenbeleid)

13.50 – 14.00  Twee pitches:

– D66

– NB

14.00 – 14.12 Debat 3 partijen over stelling 3 (onderwerp lokale economie)

14.12 – 14.22  Twee pitches:

– VVD

– GL

14.22 – 14.35   PAUZE

14.35 – 15.00 Debat met de zaal aan de hand van vooraf ingeleverde vragen

15.00    Afsluiting

Pitch:

Iedere lijsttrekker krijgt gedurende het verkiezingsdebat één keer de gelegenheid om een pitch van 1,5 minuut te houden om uit te leggen wat de belangrijkste verkiezingsbeloften en standpunten van zijn partij zijn en waarom mensen op zijn partij moeten stemmen. Deze pitches met vragen worden verspreid over het debat. Na iedere pitch volgen er drie en een halve minuut (kritische) vragen uit de zaal en eventueel van de debatleider. De debatleider benadrukt dat het korte vragen en antwoorden moeten zijn, zodat zoveel mogelijk vragen aan bod kunnen komen.

2 Debatten van 10 en 1 debat van 12 minuten aan de hand van een stelling:

– Debatleider presenteert de stelling en legt kort de achtergrond uit;

– De debatterende partijen krijgen een minuut om hun standpunt over de stelling duidelijk te maken

(zonder interrupties);

– Alle lijsttrekkers zijn verplicht eens/oneens/neutraal te stemmen;

– Debat tussen de debatterende partijen over stelling onder leiding van debatleider;

– Eventueel vragen uit de zaal en afronding debatleider.

Geen reactie's

Geef een reactie