Vragen van Ouder Amstel Anders m.b.t. Clarissenhof

Naar aanleiding van vragen van Ouder Amstel Anders hebben wij vanuit het college de hierbij gevoegde antwoorden ontvangen:

Wat is de reden geweest dat na ” herinrichting” Clarissenhof de bewoners welke een huis huren van Vesteda, maar waar de grond van de gemeente is een P voor hun deur hebben gekregen?

Volgens de verkeersregels mag er in een “erf” alleen worden geparkeerd in de aangegeven parkeer-vakken. De aangebrachte “P” geeft aan dat hier dus geparkeerd mag worden.

 

De bewoners welke een huis huren van Vesteda en de grond ook van Vesteda is hebben dit niet.
Is hier geen sprake van rechtsongelijkheid?

Zoals is aangegeven is de betreffende grond van Vestia en zal Vestia dus ook zorg moeten dragen voor het aanbrengen van de “P”.

Geen reactie's

Geef een reactie