De kunst van communiceren is goed communiceren!

En nu net die kunst bezit onze gemeente niet voldoende.

Natuurlijk heeft de gemeente een communicatieplan. Maar een plan hebben wil niet zeggen er dan al te zijn.

Ouder-Amstel Anders verbaasd zich x op x over de missers op het gebied van communicatie vanuit de gemeente.

Bij Dirt Maniacs was de communicatie vooraf naar de inwoners toe zeker niet optimaal.

Recentelijk een persbericht omtrent afzien bouw brandweerkazerne Ouderkerk.

Te voorbarig en niet correct. Op moment van plaatsing van dit persbericht was er nog helemaal niets besloten.

Sterker nog er is nog steeds geen besluit hierover door de raad genomen.

Afgelopen donderdag stond er een punt op de agenda om te bespreken in de commissie.

Het betrof hier het vaststellen van een bestemmingsplan. Helaas wist de betrokken inwoner niet dat het op de agenda stond. Niet geïnformeerd.

Gelukkig hebben wij inwoner door goed te communiceren op tijd geïnformeerd en kon hij bij bespreking aanwezig zijn en zelfs inspreken.

Verder valt ons in de communicatie vanuit de gemeente op, dat er inwoners zijn die meerdere malen geen reactie op hun schrijven krijgen.

Te laat informeren van inwoners en raad is ook een punt van aandacht.

Al deze genoemde punten wekken irritatie op, het kost een ieder tijd om het te herstellen, als het al te herstellen is.

Conclusie ; Wanneer je niet goed communiceert, kom je ook niet goed verder!

Paulette Koek-Baks
0626744748

Geen reactie's

Geef een reactie