Wat is de Raad nog waard?

Een vraag die Ouder-Amstel Anders al enige tijd bezighoudt. En afgelopen donderdag ook deed besluiten de raadsvergadering te verlaten.

In 2013 heeft de raad een duidelijk besluit genomen omtrent ontwikkeling Zonnehofgebied. Ook wat betreft nieuwbouw Reijgersbosch zijn afspraken gemaakt.

Helaas hoor je dan afgelopen donderdag tijdens een informatieve bijeenkomst dat wat je als raad ooit besloten hebt is achterhaald.

Garantie dat huidige bewoners terugkomen in de nieuwbouw is volkomen onzeker.

Maar dan de raadsagenda van donderdag 10 december jl. Het punt niet doorgaan bouw brandweer kazerne Ouderkerk wordt door een meerderheid van partijen van de agenda afgehaald.
Angst, geen kennis dossier, beschermen college?
Voor Ouder-Amstel Anders onbegrijpelijk.

Want een stuk waar de commissie niet tevreden over was laten we gewoon op de agenda staan.
Moties en amendementen moeten nog iets van het stuk maken.

Aan deze manier van vergaderen doet Ouder-Amstel Anders niet mee.
Wij verlaten de raad met de vraag wat is deze nog waard?

Geen reactie's

Geef een reactie