Verantwoordelijkheid onderhandelaars laat te wensen over…

Op 7 april zou de raad geïnformeerd worden over de voortgang. Deze bijeenkomst is geannuleerd. De aanvankelijk geplande raadsvergadering van 24 april is geannuleerd en vooralsnog verschoven naar 8 mei. In de tussentijd zijn het CDA en Ouder-Amstel Anders op geen enkele wijze geïnformeerd of geraadpleegd. Belangrijker is volgens het CDA en  Ouder-Amstel Anders dat de burgers in het ongewisse worden gelaten wat er met hun stem gebeurt. Beide partijen menen dat de onderhandelende partijen onvoldoende blijk geven van hun  verantwoordelijkheid wat betreft de voorbereiding van de nieuwe  zorgtaken waar de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk is. Daarbij is  haast geboden! Eerder hebben de CDA en Ouder-Amstel Anders  uitgesproken dat zij de handelswijze van de mogelijke coalitie van  D66, VVD, GroenLinks en PvdA haaks vindt staan op de uitgangspunten van de vier partijen wat betreft integriteit, democratie en transparantie. Zij voegen nu toe dat ook de voortgang en communicatie veel te wensen over laat!

Tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart hebben de kiesgerechtigden in Ouder-Amstel zich massaal (ruim 61%) uitgesproken. Het CDA werd met ruim 21 % van de stemmen, de grootste partij. En de verkiezingswinst van Ouder-Amstel Anders werd beloond met een extra zetel in de raad.

Beide partijen werden gepasseerd door D66, VVD, GroenLinks en PvdA. Deze vier partijen gaven aan een samenwerking te verkennen, nog voor het CDA als grootste partij de onderhandelingen kon starten.

Na ruim vier weken zijn de onderhandelende partijen er nog steeds niet in geslaagd een gemeenschappelijk programma te produceren.

  • Onze gemeente “Sterker en Socialer” maken, zoals het PvdA in haar verkiezingsprogramma schrijft
  • “Groen, Gezond en Gezamenlijk”, zoals GroenLinks voorstaat heeft blijkbaar niet zoveel haast.
  • Is er voldoende “Vertrouwen in eigen kracht” wat de VVD voorstaat in haar programma?
  • “En nu vooruit”, zoals D66 zegt, blijken vooralsnog loze woorden, vooral nu men de onderhandelingen tijdelijk heeft stopgezet in verband met een vakantie.

Zowel het CDA als Ouder-Amstel Anders wordt regelmatig bevraagd over de voortgang en over deze gang van zaken. Ook zij zijn in afwachting van de vier onderhandelende partijen.

Vanuit hun rol als volksvertegenwoordigers willen zij u de gelegenheid geven te reageren op dit proces. Het CDA en Ouder-Amstel Anders verzamelen deze reacties en zullen er voor zorgen dat de onderhandelende partijen deze informatie ontvangen.

U kunt ook uw reactie kwijt op de vraag of u vindt dat de komende vier jaar de bestuurskosten mogen toenemen in deze tijd van bezuinigingen. Als er gekozen wordt voor vier wethouders, zou dat een kostentoename van jaarlijks ruim 100.000 euro kunnen betekenen.

Ouder-Amstel Anders en CDA zitten niet stil, zij willen er gezamenlijk klaar voor zijn en hebben een basis coalitieprogramma waarin alle partijen hun verkiezingsprogramma’s  in terug vinden.

Wij zijn klaar voor besprekingen met elkaar en wel met “Open Vizier” !

Geen reactie's

Geef een reactie