Vragen van Ouder Amstel Anders m.b.t. ‘d Oude School

Naar aanleiding van vragen van Ouder Amstel Anders hebben wij vanuit het college de hierbij gevoegde antwoorden ontvangen:

Op welke termijn wordt d ‘ Oude School leeggehaald qua inrichting ( keuken etc)?

Dat is nog niet bekend en afhankelijk van oplevering van het nieuwe Dorpshuis

 

Kan deze ruimte niet goed gebruikt worden bij vernieuwing Reijgersbosch en vernieuwing Dorpshuis?

Tijdens de bouwwerkzaamheden in het Dorpshuis zal d’ Oude school tijdelijk door Coherente ge-bruikt worden voor een aantal activiteiten die nu nog in het Dorpshuis plaatsvinden.

 

Wat gaat er met het pand verder gebeuren?

Dat is momenteel nog niet bekend, dit jaar zal daar nog naar worden gekeken.

Geen reactie's

Geef een reactie